[Hàn Quốc E7-3] Kiểm tra tay nghề hàn xì ngày 07.11.2023
KỲ THI SÁT HẠCH TAY NGHỀ HÀN XÌ E7-3

Ngày 07.11.2023 đối tác Hàn Quốc về sát hạch kiểm tra tay nghề hàn cho người lao động tại công ty

 

Công tác chuẩn bị từ sáng sớm
Các ứng viên tập trung đã sẵn sàng 
Công ty đón đối tác


Cùng ngày 07.11.2023 công ty xuất cảnh đoàn lao động sang Hàn Quốc

 
Hotline: 0327 076 171